Pentru logarea aplicatiei android, vom folosi clasa Log ( import android.util.Log; ).

Clasa Log are cateva metode: v(..) - verbose, d(..) - debug, i(..) - info, samd. Putem folosi info.

O metoda de log are 2 parametri. Un tag si un mesaj. Tagul este util pentru a filtra ulterior logurile ( sunt foarte multe ).

Exemplu de logging:

Log.d("ciatri","acesta este un log");

Logurile acestea nu se vor afisa in consola. Pentru a le vizualiza, se merge in eclipse la Window -> Open Perspective -> Other -> DDMS.
In perspectiva de jos, se merge in partea de jos la LogCat si se apasa "+"-ul verde din dreapta pentru a se adauga un nou filtru. Setati la filtru "by Log Tag: " ciatri. Astfel, vom putea vedea logurile cu tag-ul ciatri.