• Pentru a nu scrie aceleasi bucati de cod over and over again, la declararea handlerilor de mesaje putem folosi introspectia.